ഞായർ. ഡിസം 5th, 2021

Category: Food

കൊതിപ്പിക്കും അച്ചാറുകള്‍

ഉച്ചക്ക് ചോറിനൊപ്പം അല്പം അച്ചാര്‍ കൂട്ടാന്‍ ആര്‍ക്കാണ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത്. സ്വാദിഷ്ടമായ അച്ചാറുകള്‍ ഇനിം വീട്ടില്‍തന്നെ തയ്യാറാക്കാന്‍.. 1. മുറിച്ച മാങ്ങ അച്ചാര്‍ മാങ്ങ ചെറുതായി മുറിച്ചത് –…