തിങ്കൾ. ഒക്ട് 18th, 2021

Category: Review

റിവ്യൂ.: ഷെർഷ

റിവ്യൂ.: ഷെർഷ • ഭാഷ: ഹിന്ദി • സമയം: 2 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ് • വിഭാഗം: ബൈയോഗ്രഫിക്കൽ വാർ ഡ്രാമ • സ്ട്രിമിംങ് ആമസോൺ പ്രൈം…

കുരുതി റിവ്യൂ : മതങ്ങളിലേക്കും മനുഷ്യചിന്തകളിലേക്കും ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന കുരുതി

റിവ്യൂ.: കുരുതി • ഭാഷ: മലയാളം • സമയം: 2 മണിക്കൂർ 2 മിനിറ്റ് • വിഭാഗം: ത്രില്ലെർ ഡ്രാമ • സ്ട്രിമിംങ് ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോസ്…

കള റിവ്യൂ : തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു മാസ്റ്റർ ത്രില്ലർ ചിത്രമാണിത് ” കള “

റിവ്യൂ  : കള • ഭാഷ  : മലയാളം • സമയം : 2 മണിക്കൂർ 10 മിനിറ്റ് • വിഭാഗം : ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ…

ലൂട് കേസ് റിവ്യൂ

● ഭാഷ: ഹിന്ദി● വിഭാഗം: കോമഡി ത്രില്ലർ ● സമയം: 2 മണിക്കൂർ 12 മിനിറ്റ് ● PREMIERED ON DISNEY + HOTSTARറിവ്യൂ ബൈ: NEENU S.M● വൺ വേഡ്: രസകരമായ ഒരു കോമഡി ത്രില്ലർ.● കഥയുടെ ആശയം: നന്ദൻ…