ശബരിമല നടപ്പന്തലിൽ ശിവമണിക്കും വിലക്ക്

ശബരിമലയിൽ ശിവമണിയുടെ സംഗീതാർച്ചന നടപ്പന്തലിലെ സ്റ്റേജിൽ നടത്താനാകില്ല. നിരോധനാജ്ഞ തുടർന്നാണ് നടപടി. മരാമത്ത് കോംപ്ലസിലെ വിരിവെപ്പ് കേന്ദ്രത്തിലാണ്  സ്ഥലം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും വലിയ നടപ്പന്തലിലാണ് സംഗീത ആർച്ച നടത്തിയിരുന്നത്. നാളെ രാവിരെ ആറരയ്ക്കാണ്  ശിവമണിയുടെ സംഗീതാർച്ചന. തിരുമുറ്റവും വലിയ നടപ്പന്തലും നിയന്ത്രിത മേഖലയെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

thoufeeq:
Related Post