തിങ്കൾ. നവം 29th, 2021

പി.കെ.ശ്യാമള രാജിസന്നദ്ധത പാർട്ടിയെ അറിയിച്ചതായി എം.വി.ജയരാജൻ. അന്വേഷണത്തിനൊപ്പം പാർട്ടിയും കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കും. തനിക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചത് ശ്യാമള പാർട്ടിയോട് സമ്മതിച്ചിരുന്നു. പി.കെ.ശ്യാമളയ്ക്ക് അധ്യക്ഷയെന്ന നിലയിൽ ഉദ്യോn സ്ഥരെ നിയന്ത്രിക്കാനായില്ലെന്നും രാജിക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സമിതി തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ബീനയുടെ പരാതിയിൽ അന്വേഷിച്ച് കൃത്യമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ജയരാജൻ അറിയിച്ചിരുന്നു.