ബീച്ചുകളിൽ പ്രവേശനം അവധി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് ആറു വരെ മാത്രം

കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന  സാഹചര്യത്തിൽ ആലപ്പുഴ  ജില്ലയിലെ ബീച്ചുകളിൽ ശനി, ഞായർ, മറ്റ് അവധി ദിവസങ്ങളിൽ  വൈകിട്ട് ആറു വരെ മാത്രമേ ആളുകൾക്ക് പ്രവേശന അനുമതി നൽകൂ. മുമ്പ് വൈകിട്ട് ഏഴു വരെയായിരുന്നു അനുമതി. 

വിവാഹം,പൊതു ചടങ്ങുകൾ,വാർഷിക പരിപാടികൾ,രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കോവിഡ് ജാഗ്രത പോർട്ടലിൽ നിർബന്ധമായും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. വിവാഹം, ബന്ധപ്പെട്ട വീട്ടുകാരും ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികൾ ഉടമസ്ഥരും, പള്ളി പരിപാടികൾ ഉത്സവങ്ങൾ തുടങ്ങിയ  സംഘാടകരും കോവിഡ് ജാഗ്രത  പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.

English Summary : Admission to the beaches is limited to 6 pm on holidays