പൂണെയ്ക്ക് പിന്നാലെ ജാവ ബെംഗളൂരുവിലും

ജാവ മോട്ടോർ സൈക്കളിന്റെ മൂന്ന് ഡീലർഷിപ്പ് ബെംഗളൂരുവിൽ തുറന്ന് മഹേന്ദ്രയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ക്ലാസിക് ലജന്റ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഡിലർഷിപ്പ് ജാവ പൂണെയിൽ ആരംഭിച്ചത്. ആകെ 105 ഡീലർഷിപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ജാവ തുടങ്ങുന്നത്. ഇവയെല്ലാം ഉടൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും.കേരളത്തി ഏഴെണ്ണമാണ് നിലവിൽ വരാൻ പോകുന്നത്.നിലവിൻ ബുക്കിംഗ് തുടരുന്ന ജാവ ബൈക്കുകൾ ജനുവരിയോടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങും. ജാവ, ജാവ 42, ജാവ പെരാക്ക് എന്നീ മൂന്ന് മോഡലുകളാണ് ജാവ നിരയിലുള്ളത്. റോയൽ എൻഫീൽഡ് ക്ലാസിക് 350 മോഡലാണ് ജാവയുടെ പ്രധാന എതിരാളി.നിലവിൽ 5000 രൂപ സ്വീകരിച്ച് ജാവ ബൈക്കുകളുടെ ബുക്കിങ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

thoufeeq:
Related Post