ആരോഗ്യം

നടുവേദന മാറ്റാൻ നിലത്തിരുന്ന് ഉണ്ണാം

ചമ്രംപടിഞ്ഞിരുന്ന് ഉണ്ണുമ്പോൾ ഒരു യോഗാസനം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്(പത്മാസനം).  നട്ടെല്ലിന് താഴെ ബലം കൊടുത്ത് സമ്മർദ്ദമില്ലാതെയുള്ള ഇരിപ്പാണിത്. ചോറ് ഉരുളയുരുട്ടാൻ…

ഹൃദ് രോഗത്തിന് മുന്തിരിജ്യൂസ്

ഹൃദ് രോഗികൾക്ക് ഉത്തമമായ ഒരു ജ്യൂസ് ആണ് മുന്തിരിജ്യൂസ്. ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ  കുരുവില്ലാത്ത വയലറ്റ് മുന്തിരി  - 20 എണ്ണം തേൻ …

ചില ആയുർവേദ ഒറ്റമൂലികൾ

പുഴുകടിക്ക് ആയുർവേദ ഒറ്റമൂലി പുഴുക്കടിക്ക്  പച്ച മഞ്ഞളും വേപ്പിലയും ഒന്നിച്ചു അരച്ചു  പുരട്ടുക. തല മുടി വളരുന്നതിന് ആയുർവേദ ഒറ്റമൂലി എള്ളണ്ണ തേച്ചു സ്ഥിരം…