നടുവേദന മാറ്റാൻ നിലത്തിരുന്ന് ഉണ്ണാം

ചമ്രംപടിഞ്ഞിരുന്ന് ഉണ്ണുമ്പോൾ ഒരു യോഗാസനം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്(പത്മാസനം).  നട്ടെല്ലിന് താഴെ ബലം കൊടുത്ത് സമ്മർദ്ദമില്ലാതെയുള്ള ഇരിപ്പാണിത്. ചോറ് ഉരുളയുരുട്ടാൻ ഒന്ന് മുന്നോട്ടായുന്നു അത് വിഴുങ്ങാൻ പിന്നോട്ടും. ഈ ചലനങ്ങൾ അടിവയറിലെ പേശികളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. കാലുകൾ കുറുകെ വച്ച് ഇരിക്കുമ്പോൾ രക്തയോട്ടം കൂടുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി ഇരിക്കുകയും കുനിയുകയും എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും നല്ല വ്യായാമമാണ്.

മർമപ്രധാനമായ മസിലുകളുടെ സ്ഥിരമായ വലിഞ്ഞുനിവരൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ വഴക്കവും ആരോഗ്യമുള്ളതാക്കുന്നു.

admin:
Related Post