മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം ഗുലാബ് ജാമുൻ

മധുരം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ കുറവാണ്. മിക്കവർക്കും ഗുലാബ് ജാമുൻ ഇഷ്ടമാണ്. നമുക്ക് വേഗം വീട്ടിൽ തന്നെ ഗുലാബ് ജാമുൻ തയ്യാറാക്കാം അതും ബ്രഡ് ഉപയോഗിച്ച്. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ. വീഡിയോ കാണാം

ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ

ബ്രഡ് – 5 എണ്ണം

പാൽ

ഏലക്ക – 2 എണ്ണം

പഞ്ചസാര

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം അറിയാൻ വീഡിയോ കാണു

English Summary : Bread Gulab Jamun Recipe

admin:
Related Post