തിങ്കൾ. നവം 29th, 2021

മധുരം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ കുറവാണ്. മിക്കവർക്കും ഗുലാബ് ജാമുൻ ഇഷ്ടമാണ്. നമുക്ക് വേഗം വീട്ടിൽ തന്നെ ഗുലാബ് ജാമുൻ തയ്യാറാക്കാം അതും ബ്രഡ് ഉപയോഗിച്ച്. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ. വീഡിയോ കാണാം

ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ

ബ്രഡ് – 5 എണ്ണം

പാൽ

ഏലക്ക – 2 എണ്ണം

പഞ്ചസാര

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം അറിയാൻ വീഡിയോ കാണു

English Summary : Bread Gulab Jamun Recipe

By admin