ശബരിമല നിയന്ത്രണത്തിന് നേരിയ ഇളവ്

ശബരിമലയിൽ നിയന്ത്രണത്തിന് നേരിയ ഇളവ്. വലിയ നടപ്പന്തലിൽ നിയന്ത്രണം ഭാഗീകമായി നീക്കി. വലിയ നടപ്പന്തലിൽ തീർത്ഥാടകർക്ക് വിരിവെയ്ക്കാനും വിശ്രമിക്കാനും ഇനി തടസ്സമില്ല. ഹൈക്കോടതിയുടെ പരാമർശത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടി.ഭക്തർക്ക് മേൽ നിയന്ത്രണമിലെന്നും കോടതി നിർദ്ദേഷം പാലിക്കുമെന്നും ഐജി വിജയ് സാക്കറെ. സന്നിധാനത്ത് ഭക്തരുടെ നാമജപം നടക്കുകയാണ്.

thoufeeq:
Related Post