ശബരിമല പുന:ക്രമീകരണം

ശബരിമല സുരക്ഷ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ പുന:ക്രമീകരണങ്ങൾ പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും ഐജി ദിനേന്ദ്ര കശ്യപിനും നിലയ്ക്കലിൽ ഐ ജി അശോക് യാദവിനും ചുമതല. നിലയ്ക്കലിലെ വിവാദ നായകൻ യതീഷ് ചന്ദ്രയ്ക്ക് പകരം എസ്.പി മഞ്ജുനാഥിനു ചുമതല.

thoufeeq:
Related Post