ശബരിമല നിരോധനാജ്ഞ വീണ്ടും നീട്ടി

ശബരിമല നിരോധനാജ്ഞ ഈ മാസം 30 വരെ വീണ്ടും നീട്ടി. പോലീസിന്റെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേട്രേറ്റുമാരുടെയും  ആവശ്യ പ്രകാരമാണ് നീട്ടിയത്. ശബരിമലയിൽ ഏത് നിമിഷവും പ്രതിഷേധക്കാർ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇത്തരക്കാർ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നുഴഞ്ഞ് കയറി ആക്രമം നടത്താനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജില്ല കലക്ടർ നിരോധനാജ്ഞ നീട്ടി ഉത്തരവിറക്കിയത്.

thoufeeq:
Related Post