സന്നിധാനത്ത് പ്രതിഷേധം

വലിയ നടപ്പന്തലിൽ നിരോധാജ്ഞ നിലനിൽക്കെ കുത്തിയിരുന്നു നാമജപ പ്രതിഷേധിച്ച ആളുകളെ പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ചു അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കുന്നു. പല തവണ പോലീസ് ആവശ്യപെട്ടിട്ടും ആരു ഒഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നില്ല. കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത ആളുകളെ പമ്പ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി.പോലീസ് തീർത്ഥാടകർക്ക് ഒരിക്കലും എതിരല്ലെന്നും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പരമാവധി സമീപനം പാലിച്ച എന്നും എസ്പി പ്രതീഷ് കുമാർ.ശബരിമല പ്രശ്നം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് സന്നിധാനത്ത് നിന്നും അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്.അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ട് പോകാൻ കൂടുതൽ പോലീസുകാരെ പമ്പയിൽ വിന്യസിപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

thoufeeq:
Related Post