സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് ഭക്തരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് ഭക്തരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൂട്ടം കൂടി ശരണം വിളിച്ചു എന്നപേരിലാണ് അറസ്റ്റ് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് .മഴ പെയ്തപ്പോൾ മാളികപ്പുറത്തിന് സമീപം കേറിനിന്ന ഭക്തരെ പോലീസ് ഒഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം . ഇതിനെതിരെയാണ് ഭകതർ ശരണം വിളിച്ചു തുടങ്ങിയത് .നട അടച്ചതിനു ശേഷം പിരിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ഭക്തർ പറഞ്ഞിരുന്നു .എന്നാൽ നട അടച്ചതിനു ശേഷം പോലീസ് ഭക്തരെ അറസ്റ്റ് ചെയുകയായിരുന്നു .പോലീസിന്റെ മർദ്ദനത്തിൽ ഒരു അയ്യപ്പ ഭക്തന് പരിക്കേറ്റു .അദ്ദേഹത്തെ സന്നിധാനം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു .

admin:
Related Post