വാകേരിയിൽ കടുവയെ കണ്ടെത്താൻ കുങ്കിയാനകൾ രംഗത്തിറങ്ങി

വയനാട് വാകേരി പഞ്ചായത്തിലെ കടുവയെ കണ്ടെത്താൻ വനംവകുപ്പ് കുങ്കിയാനമാരെ എത്തിച്ചു. രണ്ട് കൊമ്പന്മാരാണ് മിഷനിൽ പങ്കാളരാകുന്നത്. വയനാട്ടിൽ ഒരു കാലത്ത് വിലസിയ വടക്കനാട് കൊമ്പനാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ വിക്രം. 2019ലാണ് വടക്കനാട് കൊമ്പനെ പിടികൂടിയത്. വളരെ ഭീകരത സൃഷ്ടിച്ചിരുന്ന ആനയായിരുന്നു ഇതെന്ന് നാട്ടുകാർ ഓർമിക്കുന്നു.

വാകേരി പഞ്ചായത്ത് വടക്കനാട് കൊമ്പന്റെ പഴയ മേഖലയാണ്. ആയതിനാൽ കടുവയെ കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നാണ് വനംവകുപ്പ് അധികൃതർ പറയുന്നത്.

കടുവയെ പിടികൂടാൻ സ്ഥലത്ത് നിലവിൽ വിക്രമിനെ മാത്രമാണ് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉടൻ കല്ലൂർ കൊമ്പനായിരുന്ന ഭരതിനെ കൂടി എത്തിക്കും. ആർആർടി സംഘത്തിനൊപ്പം തോട്ടം മേഖലയിലും വന മേഖലയിലും കടുവയ്ക്കായി പരിശോധന നടത്താനാണ് എത്തുന്നത്.

admin:
Related Post