സഹകരണമേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ സീ ഫൂഡ് റസ്റ്റോറന്റ് അടൂരിൽ തുടങ്ങി ; വീഡിയോ കാണാം

ഗുണനിലവാരമുള്ള ഭക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സഹകരണമേഖലയിൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണശാലയാണ് കോ – ഓപ്പറേറ്റീവ് സീ ഫുഡ് റസ്റ്റോറന്റ്. പറക്കോട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ഒരു പുതിയ സംരംഭമാണ് ഇത്.

അടൂർ ബൈപാസിൽ തുടങ്ങിയ ഈ ഭക്ഷണശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതത് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാനാണ്. ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ശ്രീ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ ആദ്യ വില്പന നടത്തി .

വീഡിയോ കാണാം

English Summary : Co-Operative Society SeaFood Restaurant Adoor

admin:
Related Post