മോഹൻലാലും സൂര്യയും ഒന്നിക്കുന്നു

തമിഴിൽ മോഹൻലാലും സൂര്യയും ഒന്നിക്കുന്നു

നടന വിസ്മയം മോഹൻലാലും തമിഴകരുടെയും മലയാളികളുടെയും ഇഷ്ട താരം സൂര്യയും ഒന്നിക്കുന്ന തമിഴ് ചിത്രം വരുന്നു.  പ്രശസ്ത ക്യാമറാമാനും സംവിധായകനുമായ കെ…