ശ്രീലങ്കൻ യുവതി ദർശനം നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്

ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നെത്തിയ യുവതി ശശികല സന്നിധാനത്തെത്തി ദർശനം നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും പോലീസും വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു.

എന്നാൽ ആദ്യം യുവതി സന്നിധാനത്തെത്തി എന്ന വാർത്ത പുറത്തുവന്നപ്പോൾ ശശികല മാധ്യമങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയും തനിക്ക് ദർശനം നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് രോഷംകൊള്ളുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവരുമ്പോൾ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടെയാണ് അവർ ദർശനം നടത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. പോലീസ് അവരെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്.

admin:
Related Post