ശബരിമല നിരോധനാജ്ഞ നീട്ടി

ശബരിമലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ കാലാവധി നീട്ടി ജില്ലാ കലക്ടർ. നവംബർ 26 വരെയാണ് കാലാവധി നീട്ടിയത്. ഇലവുങ്കൽ മുതൽ സന്നിധാനം വരെയാണ് നിരോധനാജ്ഞ. എന്നാൽ തീർത്ഥാടകർക്ക് ശരണം വിളിക്കുന്നതിലോ സംഘമായി എത്തുന്നതിനോ തടസ്സമില്ല.

thoufeeq:
Related Post