കേരള സർവകലാശാല യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാർ ഇവാനിയോസ് കോളേജിൽ  കെഎസ്‌യു അട്ടിമറി ജയം

കേരള സർവകലാശാലയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാർ ഇവാനിയോസ് കോളേജിൽ  കെഎസ്‌യു അട്ടിമറി ജയം നേടി. മാർ ഇവാനിയോസ് കോളേജിലും നെടുമങ്ങാട് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലും കെഎസ്‌യു വിജയിച്ചു.

മാർ ഇവാനിയോസ് കോളേജിൽ 24 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കെഎസ്‌യു യൂണിയൻ തിരിച്ചുപിടിച്ചത്. മെൽവിൻ തോമസ് തരകൻ ആണ് ചെയർമാൻ.

നെടുമങ്ങാട് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ 14 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കെഎസ്‌യു യൂണിയൻ തിരിച്ചുപിടിച്ചത്.

പാങ്ങോട് മന്നാനിയ കേളേജ്, പെരിങ്ങമല ഇക്ബാൽ കോളേജ്, നഗരൂർ ശ്രീശങ്കര കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം ഗവ. ലോ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലും കെഎസ്‌യു വിജയിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം വുമൺസ് കോളേജ്, ചെമ്പഴത്തി എസ്എൻ കോളേജ്, ആറ്റിങ്ങൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ എസ്എഫ്ഐയും ജയിച്ചു. ധനുവച്ചപുരം VTMNSS കോളേജിൽ എബിവിപിയ്ക്കാണ് യൂണിയൻ.

admin:
Related Post