റോബിൻ ബസിന്റെ പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കൽ ഹൈക്കോടതി മരവിപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: നിരന്തരമായ നിയമലംഘനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗതാഗത സെക്രട്ടറി റദ്ദാക്കിയ റോബിൻ ബസിന്റെ പെർമിറ്റ് ഹൈക്കോടതി താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചു. റോബിൻ ബസ് ഉടമയും മറ്റ് സംഘടനകളും നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ.

റോബിൻ ബസ് നിരന്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ നടത്തുകയാണെന്നും ഇതിനായി കോടതി ഉത്തരവുകൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുകയാണെന്നും ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഗതാഗത സെക്രട്ടറി പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ, നിയമവിരുദ്ധമായ നടപടികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് വാദിച്ച് റോബിൻ ബസ് ഉടമയും സംഘടനകളും ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. ഹർജി പരിഗണിച്ച ഹൈക്കോടതി, പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കൽ നടപടി താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചു.

ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ വിധി റോബിൻ ബസ് ഉടമകൾക്ക് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, ഹൈക്കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി വരും ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും പുറപ്പെടുവിക്കുകയെന്നതിനാൽ അവസാന തീരുമാനം കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും.

admin:
Related Post