നിരോധനാജ്ഞ പിൻവലിച്ചു

എരുമേലിയിലെ നിരോധനാജ്ഞ പിൻവലിച്ചു. എന്നാൽ പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും മൂന്ന് ദിവസം കൂടി തുടരും. ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്.

thoufeeq:
Related Post