ചൊവ്വ. ആഗ 16th, 2022

കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുകായായിരുന്നു റോക്കി ഭായിയുടെ വില്ലൻ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ എന്തായാലും ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെതന്നെ കെ ജി എഫ് 2 ലെ വില്ലനാകുന്നത് സഞ്ജയ് ദത്ത് ആണ്. സഞ്ജയ് ദത്തിന്റെ ലുക്ക് അണിയറപ്രവർത്തകർ ഇന്ന് പുറത്തുവിട്ടു.

By admin