സിനിമാ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് താങ്ങായി ഒറക്കിൾമുവീസ് !

മലയാളം, തമിഴ് തെലുങ്ക് കന്നഡ ഹിന്ദി സിനിമാ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനവും ലാഭവും നേടാനുതകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ (NFT) സിനിമാ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ് ഫോം ” ഒറക്കിൾമുവീസ് ” എന്ന പേരിൽ ചെന്നൈയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു. സിനിമയുടെ വ്യാപാര മേഖലയിൽ സാങ്കേതികമായ വലിയ മാറ്റവും പുരോഗതിയും കൈ വരുത്താനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ” ഒറക്കിൾമുവീസി “ൻ്റെ ശില്പികൾ സോഫ്റ്റ് വെയർ സാങ്കേതിക വിദഗ്ദനായ സെന്തിൽനായകം, സിനിമാ നിർമ്മാതാവ് ജി. കെ.തിരുനാവുക്കരശ് എന്നിവരാണ്. എൻ.എഫ്.റ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ‘ Non-Fungible Token ‘ സുതാര്യമായ മികച്ച ബ്ലാക്ക് ചെയിൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മാതാക്കൾ , ഒറ്റിറ്റി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സിനിമകളുടെ അവകാശം (Rights) നേരിട്ട് വിൽക്കുവാനും, വാങ്ങുവാനും മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളും അവസരവും നൽകുന്നു.

എൻ.എഫ്.റ്റി സുതാര്യവും, മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതുമാണെന്നതതിനാൽ ക്രമക്കേടുകളും ചതികളും തടയുന്നതോടൊപ്പം സിനിമാ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് സ്വതന്ത്രവും സുരക്ഷിതവുമായ വ്യാപാര അന്തരീക്ഷവും സൃഷ്ടിച്ചു നൽകുന്നു. എൻ.എഫ്.റ്റി യിലൂടെ, നിർമ്മാതാവിന് തൻ്റെ സിനിമയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശ (Rights) വിവരങ്ങൾ നേരിട്ടോ ഡിജിറ്റലിലൂടെയോ “ടോക്കൺ” ക്രമീകരിച്ച് ബ്ലാക്ക് ചെയിൻ എന്ന വിപുലമായ ഫയലുകളിൽ ശേഖരിച്ച് വെച്ച് സുരക്ഷിത മാർഗത്തിലൂടെ വാങ്ങുവാനും വിൽക്കുവാനും (Buying & Selling) കഴിയുന്നു.

ഇന്നത്തെ സിനിമാ വ്യാപാര രീതികൾ കടലാസ് കരാറുകളാണ്. നവീന സിനിമക്ക് ആ രീതികൾ ഇന്ന് സുരക്ഷിതമല്ല. കൂടാതെ വിൽക്കപ്പെടുന്ന സിനിമയുടെ (Rights) അവകാശങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ നിയമാനുസൃത സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നിലവിൽ ഇല്ല. അതു കൊണ്ട് തന്നെ നിർമ്മാതാവിന് സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പു വരുത്താൻ എൻ.എഫ്.റ്റി രീതി വളരെയധികം സഹായകമാവുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒറക്കിൾമുവീസ് സത്യസന്ധമായ സേവനദാദാക്കളാകുന്നു .
സിനിമാ നിർമ്മാണം, വിതരണം, കളക്ഷൻ എന്നിത്യാദി വിഷയങ്ങളിൽ അന്തർ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച രീതികൾ ഒറക്കിൾമുവീസ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുമെന്നും, ഇന്ത്യൻ റിസർവ് ബാങ്ക് അടുത്ത് തന്നെ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ റുപ്പീ എന്ന കേന്ദ്ര ഡിജിറ്റൽ ധനം തങ്ങളുടെ ബ്ലാക്ക് ചെയിൻ യൂസേജ് പ്ലാറ്റ് ഫോമിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്നും സ്ഥാപകർ അറിയിച്ചു.

മലയാളം, തമിഴ്,തെലുങ്ക്, കന്നഡ ,ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകളിലാണ്
ഒറക്കിൾമുവീസ് ആദ്യം തങ്ങളുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുക. ഇതര ഭാഷകളിലേക്കും ഉടൻ തന്നെ വിപുലീകരിക്കും. ഇന്ത്യൻ സിനിമകളെ അന്തർ ദേശീയ തലത്തിൽ, ഇതു വരെ എത്തി ചേരാത്ത വിപണന മാർക്കറ്റുകളിൽ/ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം ലോകമാകെയുള്ള സിനിമകളുടെ റിലീസിങ്, ഡബ്ബിംഗ്, റീമേക്ക് അവസരങ്ങളും സാധ്യതകളും
ഒറക്കിൾമുവീസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടു വരുമെന്നും അതിൻ്റെ വക്താക്കൾ അറിയിച്ചു. ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ https://oraclemovies.com/ എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ബാഹുബലി, RRR എന്നീ സിനിമകളുടെ കഥാകൃത്ത് വിജയേന്ദ്ര പ്രസാദ്, പ്രശസ്ത തമിഴ് സിനിമാ നിർമ്മാതാവ് പി. രംഗനാഥൻ തുടങ്ങിയവരും പ്രമുഖ നിയമ ഉപദേശകരും സിനിമാ സാമൂഹിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും ഒറക്കിൾമുവീസിൻ്റെ
ഉപദേശക സമിതി അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്ലാറ്റ് ഫോമിലൂടെ വിൽപനക്കാർക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും നേരിട്ട് കച്ചവടം നടത്താൻ ആധുനിക സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സുതാര്യതയോടെ ഒറക്കിൾമുവീസ് വേദി ഒരുക്കി നല്കുന്നു എന്നതാണ് സവിശേഷത. മുൻ നിര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കമ്പനിയായ ഗാർഡിയൻ ലിങ്ക് (Gaurdian Link) ആണ് ടെക്നോളജി പാർട്ണർ.മലയാള സിനിമാ നിർമ്മാതാവ് പി. രാമകൃഷ്ണനാണ് ഒറക്കിൾമുവീസിനു വേണ്ടി മലയാളം, കന്നഡ സിനിമാ മേഖലയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.

മലയാളം, തമിഴ് തെലുങ്ക് കന്നഡ ഹിന്ദി സിനിമാ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനവും ലാഭവും നേടാനുതകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ (NFT) സിനിമാ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ് ഫോം ” ഒറക്കിൾമുവീസ് ” എന്ന പേരിൽ ചെന്നൈയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു. സിനിമയുടെ വ്യാപാര മേഖലയിൽ സാങ്കേതികമായ വലിയ മാറ്റവും പുരോഗതിയും കൈ വരുത്താനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ” ഒറക്കിൾമുവീസി “ൻ്റെ ശില്പികൾ സോഫ്റ്റ് വെയർ സാങ്കേതിക വിദഗ്ദനായ സെന്തിൽനായകം, സിനിമാ നിർമ്മാതാവ് ജി. കെ.തിരുനാവുക്കരശ് എന്നിവരാണ്. എൻ.എഫ്.റ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ‘ Non-Fungible Token ‘ സുതാര്യമായ മികച്ച ബ്ലാക്ക് ചെയിൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മാതാക്കൾ , ഒറ്റിറ്റി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സിനിമകളുടെ അവകാശം (Rights) നേരിട്ട് വിൽക്കുവാനും, വാങ്ങുവാനും മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളും അവസരവും നൽകുന്നു.

എൻ.എഫ്.റ്റി സുതാര്യവും, മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതുമാണെന്നതതിനാൽ ക്രമക്കേടുകളും ചതികളും തടയുന്നതോടൊപ്പം സിനിമാ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് സ്വതന്ത്രവും സുരക്ഷിതവുമായ വ്യാപാര അന്തരീക്ഷവും സൃഷ്ടിച്ചു നൽകുന്നു. എൻ.എഫ്.റ്റി യിലൂടെ, നിർമ്മാതാവിന് തൻ്റെ സിനിമയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശ (Rights) വിവരങ്ങൾ നേരിട്ടോ ഡിജിറ്റലിലൂടെയോ “ടോക്കൺ” ക്രമീകരിച്ച് ബ്ലാക്ക് ചെയിൻ എന്ന വിപുലമായ ഫയലുകളിൽ ശേഖരിച്ച് വെച്ച് സുരക്ഷിത മാർഗത്തിലൂടെ വാങ്ങുവാനും വിൽക്കുവാനും (Buying & Selling) കഴിയുന്നു.

ഇന്നത്തെ സിനിമാ വ്യാപാര രീതികൾ കടലാസ് കരാറുകളാണ്. നവീന സിനിമക്ക് ആ രീതികൾ ഇന്ന് സുരക്ഷിതമല്ല. കൂടാതെ വിൽക്കപ്പെടുന്ന സിനിമയുടെ (Rights) അവകാശങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ നിയമാനുസൃത സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നിലവിൽ ഇല്ല. അതു കൊണ്ട് തന്നെ നിർമ്മാതാവിന് സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പു വരുത്താൻ എൻ.എഫ്.റ്റി രീതി വളരെയധികം സഹായകമാവുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒറക്കിൾമുവീസ് സത്യസന്ധമായ സേവനദാദാക്കളാകുന്നു .
സിനിമാ നിർമ്മാണം, വിതരണം, കളക്ഷൻ എന്നിത്യാദി വിഷയങ്ങളിൽ അന്തർ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച രീതികൾ ഒറക്കിൾമുവീസ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുമെന്നും, ഇന്ത്യൻ റിസർവ് ബാങ്ക് അടുത്ത് തന്നെ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ റുപ്പീ എന്ന കേന്ദ്ര ഡിജിറ്റൽ ധനം തങ്ങളുടെ ബ്ലാക്ക് ചെയിൻ യൂസേജ് പ്ലാറ്റ് ഫോമിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്നും സ്ഥാപകർ അറിയിച്ചു.

മലയാളം, തമിഴ്,തെലുങ്ക്, കന്നഡ ,ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകളിലാണ്
ഒറക്കിൾമുവീസ് ആദ്യം തങ്ങളുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുക. ഇതര ഭാഷകളിലേക്കും ഉടൻ തന്നെ വിപുലീകരിക്കും. ഇന്ത്യൻ സിനിമകളെ അന്തർ ദേശീയ തലത്തിൽ, ഇതു വരെ എത്തി ചേരാത്ത വിപണന മാർക്കറ്റുകളിൽ/ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം ലോകമാകെയുള്ള സിനിമകളുടെ റിലീസിങ്, ഡബ്ബിംഗ്, റീമേക്ക് അവസരങ്ങളും സാധ്യതകളും
ഒറക്കിൾമുവീസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടു വരുമെന്നും അതിൻ്റെ വക്താക്കൾ അറിയിച്ചു. ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ https://oraclemovies.com/ എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ബാഹുബലി, RRR എന്നീ സിനിമകളുടെ കഥാകൃത്ത് വിജയേന്ദ്ര പ്രസാദ്, പ്രശസ്ത തമിഴ് സിനിമാ നിർമ്മാതാവ് പി. രംഗനാഥൻ തുടങ്ങിയവരും പ്രമുഖ നിയമ ഉപദേശകരും സിനിമാ സാമൂഹിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും ഒറക്കിൾമുവീസിൻ്റെ
ഉപദേശക സമിതി അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്ലാറ്റ് ഫോമിലൂടെ വിൽപനക്കാർക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും നേരിട്ട് കച്ചവടം നടത്താൻ ആധുനിക സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സുതാര്യതയോടെ ഒറക്കിൾമുവീസ് വേദി ഒരുക്കി നല്കുന്നു എന്നതാണ് സവിശേഷത. മുൻ നിര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കമ്പനിയായ ഗാർഡിയൻ ലിങ്ക് (Gaurdian Link) ആണ് ടെക്നോളജി പാർട്ണർ.മലയാള സിനിമാ നിർമ്മാതാവ് പി. രാമകൃഷ്ണനാണ് ഒറക്കിൾമുവീസിനു വേണ്ടി മലയാളം, കന്നഡ സിനിമാ മേഖലയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. സി.കെ.അജയ്കുമാർ, പി ആർ ഒ

admin:
Related Post