വിദ്യയുടെ അവധി ആഘോഷം ; ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽ

ബാലിയിൽ അവധി ദിനങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്ന നടി വിദ്യാബാലന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ.

ബാലിയിൽ കടൽ തീരത്ത് മെറൂൺ ഗൗൺ അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വിദ്യ തന്നെയാണ് തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്.

admin:
Related Post