ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിക്ക് രാധയായി ഭാവന , ഭാരതമാതാവായി അനുശ്രീ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

ഇത്തവണ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിക്ക് രാധയായി ഒരുങ്ങി ഉണ്ണി കണ്ണനമോരോടുപ്പം ചിത്രങ്ങളെടുത്ത്‌ തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് നടി ഭാവന.

അതുപോലെ , കഴിഞ്ഞതവണ ഭാരതമാതാവായി ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത് വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇത്തവണയും ഭാരതമാതാവായി ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അനുശ്രീ . ഇത് രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കരുത് എന്ന് ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് അനുശ്രീ പറയുന്നു.

admin:
Related Post