സുപ്രീം കോടതിയുടെ മൊബൈൽ ആപ്പിന്റെ ആൻഡ്രോയ്ഡ് പതിപ്പ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്‌ ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് പുറത്തിറക്കി

കോടതി മൊബൈൽ ആപ്പ് 2.0’യിൽ പുതിയ സേവനങ്ങൾ ഉൾകൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അഭിഭാഷകർക്ക് പുറമെ വിവിധ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള നോഡൽ ഓഫീസർമാർക്കും നിയമ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ആപ്പിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കോടതി നടപടികൾ തത്സമയം കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്‌ ഡി. വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് പറഞ്ഞു.

നോഡൽ ഓഫീസർമാർക്കും കേന്ദ്രമന്ത്രാലയങ്ങൾക്കും സുപ്രീം കോടതിയിലുള്ള അവരുടെ കേസുകളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയും വിധി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുമെല്ലാം ആപ്പിലുടെ ലഭിക്കും. പരിഷ്കരിച്ച ആപ്പിന്റെ ആൻഡ്രോയ്ഡ് പതിപ്പ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണ്. ഐ.ഒ. എസിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം ആപ്പ് ലാഭ്യമാവുമെന്നാണ് വിവരങ്ങൾ.

admin:
Related Post