സുപ്രീം കോടതി ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം ശരിവെച്ചു

ഒരു ചരിത്രപ്രധാന വിധിയില്‍, ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയെ ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോടതി തിങ്കളാഴ്ച ശരിവെച്ചു. ഈ വിധി, രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി കശ്മീരിന് പ്രത്യേക അധികാരം നല്‍കുന്ന ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥയെ റദ്ദാക്കുന്നതാണ്.

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറിന് വലിയൊരു വിജയമാണിത്. 2019 ഓഗസ്റ്റിൽ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഈ പ്രത്യേക പദവി വികസനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും വലിയൊരു തടസ്സമാണെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വാദിച്ചിരുന്നു.

സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി ഭരണഘടനയുടെ 370-ാം വകുപ്പിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. 1947-ൽ ഭരണഘടനയിൽ ചേർത്ത ഈ വകുപ്പ് ജമ്മു കശ്മീരിന് സ്വന്തം ഭരണഘടന, പതാക, കറൻസി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു.

370-ാം വകുപ്പ് താൽക്കാലികമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ്, അത് സ്ഥിരമായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി കണ്ടെത്തി. ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സമത്വത്തിന്റെ തത്വം ഈ വകുപ്പ് ലംഘിക്കുന്നുവെന്നും കോടതി കണ്ടെത്തി.

ഈ വിധി ജമ്മു കശ്മീരിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഈ പ്രദേശം ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരേ നിയമങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമാണ്. ഇത് പ്രദേശത്തിന്റെ സമ്പദ്‌ഘടന, രാഷ്ട്രീയം, സമൂഹം എന്നിവയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.

admin:
Related Post