കാര്‍ഷികോപകരണങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളും വാങ്ങുമ്പോള്‍ പൊതുവായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

കാര്‍ഷികോപകരണങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളും വാങ്ങുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

  1. വാങ്ങാനുദ്ദേശിക്കുന്ന യന്ത്രം തന്റെ കൃഷിയിടത്തില്‍ യോജിച്ചതാണോ എന്ന് പ്രവര്‍ത്തനം നേരില്‍ കണ്ടു മനസിലാക്കുക
  2. നിര്‍മ്മാതാക്കളുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക
  3. സ്പെയര്‍ പാര്‍ട്ട്കളുടെ ലഭ്യത, വില,കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള സൗകര്യം എന്നിവയുടെ ശരിയായ അവലോകനം
  4. എന്‍ജിന്‍ ഉപയോഗിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവ ആണെങ്കില്‍ ഇന്ധനക്ഷമത പരീക്ഷിച്ചറിയുക
  5. സ്വയം യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചു നോക്കുക
  6. അപകട സാധ്യത നിരീക്ഷിക്കുക.
  7. മെയിന്‍റെനന്‍സ്നുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങളും ലഘുലേഖകളും ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം പരിശോധീക്കുക
  8. വാങ്ങുന്ന യന്ത്രത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ക്ഷമതയെ പറ്റി ധാരണയുണ്ടായീരിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് മുടക്കു മുതലിന് പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിലെങ്കിലുമുള്ള വാര്‍ഷിക പലിശയും പ്രവര്‍ത്തന ചെലവിനോട് കൂട്ടുക.
  9. ഗ്യാരണ്ടി /വാറണ്ടി തുടങ്ങിയവ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ പരിശോധിക്കുക

കടപ്പാട് : കാർഷിക വിവര സങ്കേതം

admin:
Related Post