ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വമ്പൻമാർക്ക് കഠിഞ്ഞാണിടാൻ സർക്കാർ

രാജ്യത്തെ ഇ-കോമേഴ്സ് രംഗത്തെ വൻ ആകർഷണമായ വമ്പൻ ഓഫറുകൾക്ക് കഠിഞ്ഞണിടാൻ പുതിയ വ്യവസ്ഥകളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ.ഓൺലൈൻ രംഗത്തെ ഭീമൻമാരായ ആമസോണിനെയും ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിനെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്ന നിയമമാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇ-കോമേഴ്സ് രംഗത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുള്ള കമ്പനികളുടെ ഉത്പന്നങ്ങളെ ഇ-കോമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെ വിൽപന നടത്തരുതെന്നാണ് പുതിയ വ്യവസ്ഥയിലെ നിയമം.പല കമ്പനികളുടെ ഉത്പന്നങ്ങളും ഇനി ഇ-കോമേഴ്സ് വെബ് സൈറ്റിലൂടെ വിൽക്കാനാകില്ല എന്നത് ഒരു തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് വമ്പൻമാരായ ആമസോണിനും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനും ഏറ്റിരിക്കുന്നത്. 2019 ഫെബ്രുവരി ഒന്നു മുതലാണ് നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത്. ഉൽപാദകരുമായി നേരിട്ടെത്തുന്ന ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇ കോമേഴ്സ് സൈറ്റുകളിൽ നടക്കുന്ന എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇടപാടുകളും പുതിയ നിയമം വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിടുണ്ട്.

thoufeeq:
Related Post