ഫ്ളിപ്പ്കാർട്ടിന്റെ 2GUDൽ വന്‍ ഓഫറുകള്‍

ഉപയോഗിച്ച ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ ആരംഭിച്ച ഫ്ളിപ്കാർട്ടിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആയ 2GUDൽ വന്‍ ഓഫറുകള്‍ .ഫ്ളിപ്കാർട്ട് 2GUDഇന്റെ പ്രധാന പ്രതേകത സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത ഉപയോഗിച്ച ഉൽപന്നങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നൽകുന്നു എന്നതാണ് .

ഇപ്പോൾ 2GUD മൊബൈൽ ബ്രൌസർ വഴിയെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു ഉടൻതന്നെ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് 2GUDയുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പതിപ്പും ,ആപ്പും
പുറത്തിറക്കും .

ഇപ്പോളുള്ള പ്രധാന ഓഫാറുകൾ

അൺബോക്സ് ചെയ്ത സ്പീക്കറുകൾ – 299 രൂപ മുതൽ ( JBL, ഫിലിപ്സ് മുതലായവ ) ( വെബ്സൈറ്റ് കാണാൻ മൊബൈൽ വഴി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയുക

ബിസിനസ് ലാപ്ടോപ്പുകൾ : Rs. 18,099 മുതൽ ( HP, Lenovo etc.. )  ( വെബ്സൈറ്റ് കാണാൻ മൊബൈൽ വഴി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയുക

ഹെഡ്ഫോണുകൾ Unboxed Minimum 40% Off (സൻഹീസർ, ബോസ് തുടങ്ങിയവ ) ( വെബ്സൈറ്റ് കാണാൻ മൊബൈൽ വഴി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയുക

അൺബോക്സ് ഹൈ കപ്പാസിറ്റി പവർ ബാങ്കുകൾ ( Intex, Lenovo etc ..) 699 രൂപയ്ക്ക് താഴെ ( വെബ്സൈറ്റ് കാണാൻ മൊബൈൽ വഴി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയുക


admin:
Related Post