ശനി. ഒക്ട് 16th, 2021

കേംബ്രിഡ്ജ് അനലിറ്റിക്ക നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ചോർത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള പുതിയ മാര്‍ഗവുമായി ഫേസ്ബുക്ക് .ഇത് ചെക്ക്‌ ചെയ്യുന്നതിനായി ഫേസ്ബുക്ക് പുതിയ ഒരു ടൂൾ പുറത്തിറക്കി . ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ കേംബ്രിജ് അനലിറ്റിക്കയുമായി പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ടോ മനസിലാക്കാന്‍ സാധിക്കും.ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയുക   കൂടാതെ നിങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെ ആപ്പുകളാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നും  എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങള്‍ ഈ ആപ്പ് വഴി ഷെയര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും അറിയാൻ സാധിക്കും .

By admin