ഞായർ. ഒക്ട് 24th, 2021

ആൻഡ്രോയിഡ്​ ഫോണുകളുടെ കടന്ന്​ കയറ്റത്തിൽ വിപണിയിൽ തകർന്ന കമ്പനിയാണ്​ നോക്കിയ .  ലോക വിപണിയിൽ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയപ്പോൾ പ്രധാനമായും നോക്കിയ തങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നൽകിയ വാഗ്ദാനം എല്ലാ ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ഡേറ്ററുകളും നൽകും എന്നതാണ് .വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ പാലിച്ചു കൊണ്ട് എന്‍ട്രി ലെവല്‍ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണായ നോക്കിയ 3യ്ക്കു വരെ ഓറിയോ അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ നോക്കിയ നൽകിയിരുന്നു .ഇപ്പോൾ പുതുതായി കിട്ടുന്ന റിപോർട്ടുകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് പി അപ്ഡേറ്റ് ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ എല്ലാ നോക്കിയ ഫോണുകൾക്കും ലഭിക്കും എന്നതാണ് .നോക്കിയ പവർ യൂസേഴ്സ് ലഭിച്ച ഇമെയിൽ പ്രകാരം ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ എല്ലാ നോക്കിയ ഫോണുകൾക്കും അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കും എന്നാണ് .എന്നാൽ ആൻഡ്രോയിഡ് പി അപ്ഡേറ്റിന്റെ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല .

By admin