തിങ്കൾ. നവം 29th, 2021

Tag: google

പ്രളയത്തിൽ കേരളത്തിന് സഹായവുമായി ഗൂഗിൾ

പ്രളയത്തിൽ കേരളത്തിന് സഹായവുമായി ഗൂഗിൾ. കേരളത്തിലെ രക്ഷാ പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കാൻ പ്രത്യേകം ആപ്പും ലൈവ് മാപ്പും ഗൂഗിൾ പുറത്തിറക്കി . ‘പേഴ്സണ്‍ ഫൈന്‍ഡര്‍’ എന്ന ആപ്പ് വഴി…

ഇനി ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഫോൺ കാളുകൾ ചെയ്യും

I / O കോണ്‍ഫറന്‍സിൽ  ഗൂഗിൾ സിഇഒ സുന്ദർ പിച്ചയ് ഗൂഗിൾ അസ്സിസ്റ്റന്റിന്റെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് സഹായകമായ പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു .ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചത് ഗൂഗിൾ അസ്സിസ്റ്റന്റിന്റെ ഫോൺ കാളിങ് ഫീച്ചർ ആയിരുന്നു…