പരാതികളുമായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത്

കള്ളവോട്ടിൽ കൂടുതൽ പരാതികളുമായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത്. കണ്ണൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ 199 പേർ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തെന്ന് പരാതി.ഇതിൽ 40 പേർ സ്ത്രീകളുമാണ്. തളിപ്പറമ്പിൽ 77, മട്ടന്നൂരിൽ 65, ധർമ്മടത്ത് 22 എന്നിങ്ങനെയാണ് കള്ളവോട്ടുകൾ.ധർമ്മടത്ത് അച്ഛന്റെ വോട്ട് മകൻ ചെയ്തെന്നും ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ട്. തെളിവ് സഹിതം ജില്ല കളക്ടർക്ക് പരാതി നൽകി കോൺഗ്രസ്.

thoufeeq:
Related Post