ചൊവ്വ. ആഗ 16th, 2022

കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ഞായറാഴ്ച. ശവ്വാൽ മാസപ്പിറവി ഇന്ന് ദൃശ്യമാവത്തതിനെ തുടർന്ന് റമദാൻ 30 ദിവസം പൂർത്തിയാക്കി ഞായറാഴ്ചയായിരിക്കും ഈദുൽ ഫിത്ർ ആഘോഷിക്കുക.

By admin