കാര്‍ത്തിയുടെ കടൈക്കുട്ടി സിങ്കം ഇന്നു തീയേറ്ററുകളില്‍

കാര്‍ത്തി നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രം കടൈക്കുട്ടി സിങ്കം ഇന്നു കേരള തീയേറ്ററുകളില്‍ .പാണ്ഡിരാജ് സംവിധാനം ചെയുന്ന ചിത്രം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത് സൂര്യയാണ്. ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നത്.കടൈകുട്ടി സിങ്കം സിനിമയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം തിരുവനന്തപുരം ഹൈസിന്ത് ഹോട്ടലിൽ നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ നടൻ കാർത്തി, നടി അർത്ഥന, സംവിധായകൻ പാണ്ഡ്യരാജ് എന്നിവർ പങ്കെടുതിരുന്നു .ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

admin:
Related Post