കത്രീന കൈഫും വിക്കി കൗശലും വിവാഹിതരായി ; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ കത്രീന കൈഫും വിക്കി കൗശൽ ഉം വിവാഹിതരായി. രാജസ്ഥാനി രാജകുടുംബത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സിക്സ് സെൻസസ് ഫോർട്ട്‌ ബർവാരയിലാണ് വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. രണ്ട് പേരുടെയും മതാചാര പ്രകാരമുള്ള ചടങ്ങുകൾ ഉണ്ടാകും. ഇന്ന് നടന്നത് പഞ്ചാബി ആചാരപ്രകാരമുള്ള വിവാഹമാണ്. ഇരുവരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളും ചില ബോളിവുഡ് താരങ്ങളും വിവാഹചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

admin:
Related Post