17 ലക്ഷത്തിന്റെ ബൈക്ക് സ്വന്തമാക്കി നാഗചൈതന്യ

നാഗചൈതന്യയുടെ വാഹനങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം ആരാധകർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ബിഎംഡബ്ല്യൂ കാറുകളോടും ബൈക്കുകളോടും ഉള്ള താല്പര്യം. ഭാര്യ സാമന്തയ്ക്ക് 27 ലക്ഷത്തിന്റെ എംവി അഗസ്റ്റ ബൈക്ക് നാഗചൈതന്യ സമ്മാനമായി നൽകിയിരുന്നു.

ബൈക്ക് പ്രേമിയായ നാഗയുടെ പക്കൽ ധാരാളം വിലകൂടിയ ബൈക്കുകൾ ഉണ്ട്. അടുത്തിടെ ബിഎംഡബ്ല്യു ആർ9ടി ബൈക്ക് അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി. 17 ലക്ഷമാണ് ബൈക്കിന്റെ വില. താരം തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലൂടെ ബൈക്കിന്റെ ചിത്രം പുറത്തുവിട്ടത്.

admin:
Related Post