തിങ്കൾ. നവം 29th, 2021

ഫെബ്രുവരി 4 മുതല്‍ 8 വരെ
ടെറിട്ടോറിയല്‍ ആര്‍മി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലി കണ്ണൂര്‍ കോട്ടമൈതാനിയില്‍ നടക്കും. കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് നാലിനും മറ്റ് സംസ്ഥാനക്കാര്‍ക്കും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശക്കാര്‍ക്കും അഞ്ചിനുമാണ് റാലി നടക്കുക.

രാവിലെ ആറുമണിമുതല്‍ രജിസ്ട്രേഷനും ഫിസിക്കല്‍ ടെസ്റ്റും തുടങ്ങും. 18-നും 42-നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

ഒഴിവുകൾ :- സോള്‍ജ്യര്‍-ജനറല്‍ ഡ്യൂട്ടി (79 ഒഴിവ്), ക്ലാര്‍ക്ക്-സ്റ്റാഫ് ഡ്യൂട്ടി (1 ഒഴിവ്) പാചകക്കാരന്‍ (2 ഒഴിവ്), ഡ്രസ്സര്‍ (3 ഒഴിവ്), ഹൗസ്‌കീപ്പര്‍ (2 ഒഴിവ്) എന്നിങ്ങനെയാണ് .

സോള്‍ജ്യര്‍-ജനറല്‍ ഡ്യൂട്ടി റിക്രൂട്ട്മെന്റില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ എസ്.എസ്.എല്‍.സി.ക്ക് 45 ശതമാനം മാര്‍ക്കും. എല്ലാ വിഷയത്തിലും 33 ശതമാനം മാര്‍ക്കും നേടിയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കില്‍ പ്ലസ്ടുവോ ഉയര്‍ന്ന യോഗ്യതയോ വേണം.

സോള്‍ജ്യര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്-സ്റ്റാഫ് ഡ്യൂട്ടി റിക്രൂട്ട്മെന്റില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ പ്ലസ്ടുവിന് 50 ശതമാനം മാര്‍ക്കും. ഓരോ വിഷയത്തിനും മൊത്തത്തില്‍ 60 ശതമാനം മാര്‍ക്കും നേടിയിരിക്കണം. എസ്.എസ്.എല്‍.സി. അല്ലെങ്കില്‍ പ്ലസ്ടുവിന് ഇംഗ്ലീഷിനും മാത്സ്/അക്കൗണ്ട്സ്. എന്നീ വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് 50 ശതമാനത്തില്‍ കുറയാത്ത മാര്‍ക്കും നേടിയിരിക്കണം

ബിരുദമോ അതില്‍ കൂടുതലോ യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാം. കംപ്യൂട്ടര്‍ പരിജ്ഞാനമുള്ളവര്‍ക്ക് വെയിറ്റേജ് മാര്‍ക്ക് ലഭിക്കും. കായികപരിശോധനയില്‍ 1.6 കിലോമീറ്റര്‍ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില്‍ ഓടണം.

റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ ജനനസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, നേറ്റിവിറ്റി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, ജാതി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, സ്വഭാവ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, എജുക്കേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്/അവിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, റിലേഷന്‍ഷിപ്പ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, നോ ഒബ്ജക്ഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, എന്‍.സി.സി./ കംപ്യൂട്ടര്‍/സ്പോര്‍ട്സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, പാന്‍ കാര്‍ഡ്, ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് എന്നിവയുടെ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് സെറ്റ് കോപ്പികളും 20 പാസ്പോര്‍ട്ട് സൈസ് കളര്‍ ഫോട്ടോകളും ഹാജരാക്കണം.

By admin