പുതുവത്സരത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലെ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ അടച്ചു പ്രതിഷേധം

കേരളത്തിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് ജീവനക്കാർക്ക് നേരെയുളള അതിക്രമങ്ങളെത്തുടർന്ന്, പുതുവത്സരത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ വൈകിട്ട് എട്ട് മണി മുതൽ മറ്റന്നാൾ രാവിലെ ആറ് മണി വരെ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ അടച്ചു പ്രതിഷേധിക്കും.

ഓൾ കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് പെട്രോളിയം ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത്. ജീവനക്കാർക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളിൽ സർക്കാർ നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധം തുടരാനാണ് അസോസിയേഷന്റെ തീരുമാനം.

admin:
Related Post