സ്കൂൾ കലോത്സവം രണ്ടാം ദിവസം കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ

കോഴിക്കോട് : സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം രണ്ടാം ദിവസം കടക്കവേ കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ വേദിയിലെത്തും. ഇവക്ക് കാണികൾ കൂടുമെന്ന് സംഘടകർ പറയുന്നു.

ഇന്നത്തെ മുഖ്യആകർഷണം ഒപ്പന, നാടോടിനൃത്തമാണ്. ചാക്യർക്കൂത്ത്, കഥപ്രസംഗം, പ്രസംഗം, കുച്ചിപ്പുടി, മോഹിനിയാട്ടം, നാടകം, പുരക്കളി എന്നിവ കൂടി കലോത്സവത്തിന് മറ്റുകൂട്ടും. 232 പോയിന്റുമായി കണ്ണൂരാണ് ഒന്നാമത്. കോഴിക്കോട് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും. കൊല്ലം, പാലക്കാട്‌ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും നില്കുന്നു. രണ്ടാം ദിനമായ ഇന്ന് 59 മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്.

admin:
Related Post