ചൊവ്വ. ഡിസം 7th, 2021

കശാപ്പ് നിരോധനത്തില്‍  കേന്ദ്രവിജ്ഞാപനത്തെ അനുകൂലിച്ച് ഹൈക്കോടതി.കശാപ്പ് നിരോധനമല്ല നിയന്ത്രണമാണ് ചട്ടത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നും .കന്നുകാലികളെ വില്‍ക്കുന്നതിനോ വാങ്ങുന്നതിനോ നിയന്ത്രണമില്ലന്നും .മൌലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും . വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണാര്‍ത്ഥത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഹർജി നല്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

By admin