ശബരിമല ശുദ്ധീക്രിയ വിഷയം

ശബരിമലയിൽ ശുദ്ധിക്രിയ നടത്തിയത് യുവതീ പ്രവേശനത്തിന്റെ പേരിലല്ലെന്ന് തന്ത്രി.ശുദ്ധിക്രിയ ദേവചൈതന്യത്തിന് കളങ്കം വന്നതിലാണെന്ന് തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവര് പറഞ്ഞു. വിവാദങ്ങളും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളും ദേവചൈതന്യത്തിന് കളങ്കം വരുത്തി എന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് നൽകിയ നോട്ടീസ് നിയമപരമല്ലെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് വെറും ട്രസ്റ്റിയെന്നും കണ്oര് രാജീവര്.പൂജാദികർമ്മങ്ങളുടെ പരമാധികാരം തന്ത്രിക്ക് മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. വിശദീകരണം ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ കുറ്റക്കാരനെന്ന് പ്രസ്താവന നടത്തി. ദേവസ്വം കമ്മീഷണറുടെ നടപടി നീതി നിഷേധമെന്നും തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവര്.