മധുരരാജാ മോഷൻപോസ്റ്റർ എത്തി

പ്രേക്ഷകർ ആകാംഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടി ചിത്രം മധുരരാജയുടെ മോഷൻപോസ്റ്റർ എത്തി. പോക്കിരിരാജയിലെ അതെ ഗെറ്റപ്പിൽ തന്നെയാണ് മമ്മൂട്ടി ഇതിലും എത്തുന്നത് .