കീലെസ് കാറുള്ളവർ സൂക്ഷിക്കുക

രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ കീലെസ് കാർ കീകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗ്ഗം അലുമിനിയം ഫോയിലിൽ പൊതിയുക എന്നതാണ്,  ഇത് മോഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് കീലെസ്കാറുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി മുൻ എഫ്.ബി.ഐ ഏജന്റിന്റെ ഉപദേശമാണ് . എഫ്.ബി.ഐ ൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് ഇപ്പോൾ GlobalSecurityIQ- യുടെ സി ഇ ഓ  ആയ ഹോളി എൽ. ഹുബേർറ്റിന്റെ ഉപദേശം ആണിത് . അലുമിനിയം ഫോയിലിൽ പൊതിയുക എന്നത് ഏറ്റവും ചിലവുകുറഞ്ഞ മാർഗമാണ് . ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ Faraday bag എന്ന പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാനാണ് ഹോളി എൽ. ഹുബേർറ്റ് ഉപദേശിക്കുന്നത് .

കീകളിൽ നിന്നുള്ള ഫോബ് സിഗ്നൽ വഴിയാണ് കാർ കീലെസ് എൻട്രി സാദ്യമാക്കുന്നത് .കള്ളന്മാർ  വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലോ  ,പോക്കറ്റിലോ ഇരിക്കുന്ന കീകളിൽ നിന്നുള്ള ഫോബ് സിഗ്നലിനെ ചില ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്  ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും കോപ്പി ചെയുകയും ചെയുന്നു , ഫോബ് സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നതോടുകൂടി കീ അടുത്തുണ്ടെന്നുകരുതി കാർ അൺലോക്ക് ആകുകയും കള്ളന്മാർക്ക് കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്‌ത്‌ കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കുന്നു . 100 മീറ്റർ ദൂരെയുള്ള കീകൾ വരെ കള്ളന്മാർക്ക് ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് കോപ്പി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് റിപോർട്ടുകൾ . അലുമിനിയം ഫോയിലിൽ പൊതിയുന്നത് വഴി സിഗ്നലുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു , ഇതുകാരണം കള്ളമാർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സിഗ്‌നലുകൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല . എന്നാൽ പുതിയ കാറുകളിൽ ഇത് സാധ്യമല്ലന്നാണ് കമ്പിനികൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് .