വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജസ്സുകൾ തപ്പുന്ന കൊച്ചുണ്ണി !

വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജസ്സുകൾ തപ്പുന്ന കൊച്ചുണ്ണി. ഒരുപാടങ്ങു ചിന്തിക്കാൻ വരട്ടെ. ഈ കൊച്ചുണ്ണി നമ്മുടെ നിവിൻ പൊളി ആണ്.

കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ വച്ചെടുത്ത ഒരു ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചിരി ഉണർത്തുന്നത്. ഷൂട്ടിങിനിടയിൽ നടൻ നിവിൻ കൊച്ചുണ്ണിയുടെ വേഷത്തിൽ മൊബൈൽ നോക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വൈറൽ. കൊച്ചുണ്ണിയെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് നിവിൻ മൊബൈൽ നോക്കുന്നത്.