ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നിർമിച്ച ഇലക്ട്രിക് ബസ് – ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

ന്യൂഡൽഹി: പൂർണമായും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ  നിർമിച്ച ഇലക്ട്രിക് ബസ് ഇ-ബസ് കെ6 കേന്ദ്ര മന്ത്രി ആനന്ദ് ഗീഥെ പുറത്തിറക്കി.ഗോൾഡ് സ്റ്റോൺ ഇൻഫ്ര ടെക് ലിമിറ്റഡും, ബിവൈഡി ആട്ടോ ഇൻഡസ്ട്രി കോ. ലിമിറ്റഡും ചേർന്നാണ് ഇലക്ട്രിക് ബസ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് .18 സീറ്റുള്ള ബസാണ് ഇ-ബസ് കെ6 .കൂടാതെ സ്മാർട്ട് എയർ സസ്പെൻഷൻഡ് സിസ്റ്റം, എയർ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് എന്നിവ ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് . മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ ഇതിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും . മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ ചാർജ് ചെയ്താൽ ഏകദേശം 200 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും .