തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തം

തിരുവനന്തപുരം പവർഹൗസ് റോഡിനു സമീപം വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തം അഗ്നിശമന സേനയുടെ അഞ്ച് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി സമീപത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ചു.തീ പടരാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇപ്പോഴും തുടർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കാണ്.നഗരത്തിൽ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തീ ഭാഗീകമായി അണയ്ച്ചുവെന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് അറിയിച്ചു.