ഗുരുതര ചികിത്സ പിഴവ്

മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഗുരുതര ചികിത്സാ പിഴവ്.ആളുമാറി ഏഴ് വയസുകാരന് മൂക്കിന് പകരം വയറിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി.മറ്റൊരു രോഗിയുടെ പേരുമയുള്ള സാമ്യമാണ് പിഴവിന് കാരണം.കുട്ടിക്ക് ഹെർണിയ കണ്ടെത്തിയതിനാലാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയതെന്ന് ഡോക്ടർമാർ. സർജറിക്ക് മുമ്പുണ്ടായ പരിശോധനയിൽ മറ്റു രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ലെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ അറിയിച്ചു. തങ്ങളുടെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് വയറിന് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയതെന്നും രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞു.മൂക്കിലെ അ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനാണ് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത് എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.